Accomodatie

 

Na heel wat geregel is er in het voorjaar van 2016 de start gemaakt met het maken van de nieuwe accommodatie voor de vereniging. Eind 2016 is de rijbak open gesteld voor de leden van de verenging. 

 

De accommodatie bestaat uit;

- Eb- en vloedrijbak van 20x60

- Een kantine met toiletgelegenheid

- Juryhok 

- Parkeergelegenheid 

 

Bak- en Terreinregels 

Er gelden een aantal bak- en terreinregels. 

 

Bakregels:

- Betreden op eigen risico

- Cap verplicht

- Alleen toegang voor bevoegden

- Mest opruimen

- Longeren en losgooien van paarden/pony's is verboden

 

Terreinregels:

- Parkeren in de berm is verboden, alleen parkeren op de daarvoor bestemde plekken.

- Terrein afsluiten bij vertrek

- Graag alles netjes houden, dus ook mest opruimen op de parkeerplaats